Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja plotki PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Budowa sztachety z PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenia z plastyku na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plot z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ogrodzenie z plastiku na plot i furtę sztachetowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane sztachetki plastikowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W sytuacji kiedy projektowane ploty z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar